Mibet
Xem thêm
Movie - Phim
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Đường Xuyên Rừng - Tập 1
20:07 23-04-2015

Chọn tập

Phim Đường Xuyên Rừng xoay quanh một cuộc vượt rừng của những người tình cờ gặp nhau trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt. Đây không phải cuộc vượt rừng bình thường, mà là vượt qua trận càn Junction City, trận càn quy mô nhất, huy động đông quân nhất của Mỹ vào năm 1967 tại chiến trường miền Nam, nhằm tấn công vào Trung Ương Cục miền Nam tại Tây Ninh.
Đọc tiếp...
[X]
[X]
babilon phải
Float Trái
Float Phải