Mibet
Xem thêm
Movie - Phim
2018
Trung Quốc
00:31 19-01-2018
Tâm Tầm Tần Ký - 2018     Phim Tâm Tầm Tần Ký (寻秦记): Trong sự cố bất thường xảy ra trên phi thuyền Tinh Vân, phi hành gia Hạng Thiếu Long đã xuyên không hơn 2000 năm trở về thời Chiến quốc của Trung Quốc. Tại đây anh đã tham gia vào nhiều sự kiện lịch sử quan trọng dẫn đến lần đầu thống nhất Trung Hoa của nhà Tần. Chúc các bạn xem bộ phim Tâm Tầm Tần Ký vui vẻ!
Đọc tiếp...
[X]
[X]
babilon phải
Float Trái
Float Phải